Menu Zamknij

Węzły cieplne C.O. I C.W.U.

Węzły cieplne do układów bezpośredniego ogrzewania są bez wymienników ciepła i rozdziału przepływu na stronę  pierwotną i na stronę wtórną. Zasilanie z sieci cieplnej lub układów kotłowych  jest dostarczane bezpośrednio instalacją rozprowadzającą do każdego węzła mieszkaniowego. Bezpośrednie węzły cieplne są rekomendowane dla sieci niskociśnieniowych na maksymalne PN10 i PN6. Węzły cieplne pośrednie posiadają wymiennik ciepła rozdzielający przepływ po stronie pierwotnej od przepływu po stronie wtórnej.  Węzły takie są rekomendowane do podłączenia do sieci na ciśnienia nominalne na PN16 i wyższe.
 

Bezpośrednie:
 
  • Akva Lux II TDP-F (z pełną izolacją rur)
  • Akva Lux II TDP-F (bez izolacji)
  • Akva Vita II TDP-F
 

Pośrednie:
 
  • Akva Lux II VX (z ECL 110)
  • Akva Lux II VX H2 (z ECL 210/A260)
  • Akva Lux II VX (z AVPL)
Formularz

Wyślij zapytanie