Menu Zamknij

Sterowniki EKC102

​Sterownik EKC 102 służy do regulacji temperatury w urządzeniu chłodniczym. Sterownik może również nadzorować odtajanie. Modele z serii EKC 102 są przeznaczone do montażu panelowego. Sterownik EKC 102 reguluje temperaturę w oparciu o jeden czujnik temperatury. Czujnik temperatury jest umieszczony albo w strumieniu zimnego powietrza bezpośrednio za parownikiem, albo w strumieniu ciepłego powietrza przed parownikiem. Sterownik może sterować odtajaniem naturalnym lub elektrycz­nym. Załączenie chłodzenia po odtajaniu następuje po osiągnię­ciu zadanej temperatury lub po upłynięciu założonego czasu. Pomiar temperatury odtajania jest realizowany przy pomocy czujnika odtajania (S5).

Dostępne wersje:
 
  • EKC 102A – wersja zapewniająca podstawowe sterowanie, sterownik wyposażony w jeden przekaźnik i jeden czujnik tempe­ratury
  • EKC 102B – sterownik wyposażony w dwa przekaźniki, dodatkowy czujnik temperatury i wejście dwustanowe
  • EKC 102C – wersja z czujnikiem temperatury końca odtajania, sterownik wyposażony w dwa przekaźniki, dodatkowy czujnik temperatury i wejście dwustanowe
  • EKC 102D – wersja z funkcją wentylatora, przełączanie pomiędzy dwoma nastawami temperatury, funkcja mycia urządzenia, sterownik wyposażony w trzy przekaźniki, dwa czujniki temperatury i wejście dwustanowe
Formularz

Wyślij zapytanie