Menu Zamknij

Pozostałe zawory do amoniaku

ICLX

Serwosterowane zawory ICLX należą do rodziny przemysłowych zaworów regulacyjnych ICV Flexline™ (ang. Industrial Control Valve). Zawory ICLX wykorzystuje się w rurociągach ssawnych do otwierania przy wysokiej różnicy ciśnień, np. po odtajaniu gorącym gazem w dużych przemysłowych instalacjach chłodniczych w których stosuje się amoniak, czynniki fluorowcopochodne lub dwutlenek węgla.

Fabrycznie, zawory ICLX są wykonane tak, aby otwierały się dwustopniowo. Prosta modyfikacja sposobu otwierania zaworu z dwustopniowego na jednostopniowy i odwrotnie. Praca dwustopniowa: Po podaniu napięcia na cewki elektromagnetycznych zaworów pilotowych, zawór otwiera się na 10% przepustowości. Drugi stopień otwiera się automatycznie, gdy różnica ciśnień spada do około 1,25 bara.
Serwosterowany zawór typu ICLX składa się z pięciu głównych elementów: korpusu zaworu, górnej pokrywy, modułu roboczego i dwóch elektromagnetycznych zaworów pilotowych. W zaworach ICLX 32–150 górna pokrywa i moduł roboczy są fabrycznie zmontowane.

PML / PMLX

PML/PMLX są serwosterowanymi zaworami głównymi, współpracującymi z elekromagnetycznymi zaworami pilotowymi. Do otwarcia zaworu PML/PMLX wykorzystywane jest zewnętrzne źródło ciśnienia, (co oznacza, że do podtrzymania stanu otwartego zaworu PML nie jest wymagana różnica ciśnień na zaworze). Zawory mogą być stosowane we wszystkich typach instalacji chłodniczych: z bezpośrednim odparowaniem, obieg pompowy, obieg grawitacyjny i mogą być montowane na liniach ssawnych, liniach powrotnych (ciecz/para), liniach wyrównania ciśnienia i obejściowych.

PMLX są stosowane w rurociągach ssawnych do otwierania przy wysokiej różnicy ciśnień, np. po odtajaniu gorącym gazem w dużych przemysłowych, instalacjach chłodniczych. PMLX otwiera się dwustopniowo, w celu uniknięcia wystąpienia uderzenia hydraulicznego.

GPLX

GPLX są zaworami automatycznymi, dwustopniowymi, dwupołożeniowymi, normalnie zamkniętymi (NC). Są one przeznaczone do układów odtajania gorącym gazem i wielu innych zastosowań. Zawory te mają wbudowany układ wyrównywania ciśnienia zapobiegający uderzeniu hydraulicznemu, eliminuje to potrzebę stosowania zewnętrznych upustów (boczników), dając wynikające z tego oszczędności kosztów. GPLX są zaworami kątowymi z przyłączami do spawania.

Formularz

Wyślij zapytanie