Menu Zamknij

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa Danfoss są skonstruowane do ochrony podzespołów przed nadmiernym ciśnieniem i spełniają wszystkie wymagania, co do jakości i bezpieczeństwa przemysłowych urządzeń chłodniczych. Zawory bezpieczeństwa instaluje się w celu uniknięcia wzrostu ciśnienia ponad poziom dopuszczalny dla poszczególnych podzespołów układu, jak i dla instalacji w całości. W przypadku zaistnienia zbyt wysokiego ciśnienia, zawory bezpieczeństwa wyrzucają czynnik chłodniczy z układu.

Zawory bezpieczeństwa SFA/SFV

SFA 15 oraz SFV 15-25 są standardowymi, zależnymi od ciśnienia wylotowego, zaworami bezpieczeństwa, zaprojektowanymi specjalnie do ochrony zbiorników i innych elementów przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.…

Czytaj więcej →

Zawory bezpieczeństwa BSV

​BSV jest standardowym, niezależnym od ciśnienia zwrotnego rozprężnym zaworem bezpieczeństwa, zaprojektowanym specjalnie do ochrony małych zbiorników przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i jako zawór pilotowym dla…

Czytaj więcej →

Zawory bezpieczeństwa POV

Serwosterowany zawór bezpieczeństwa POV jest stosowany łącznie z zaworem bezpieczeństwa BSV niezależnym od ciśnienia zwrotnego i jest specjalnie zaprojektowany do ochrony sprężarek przed nadmiernym wzrostem…

Czytaj więcej →

Zawory bezpieczeństwa DSV

​DSV 1 i DSV 2 są trójdrożnymi zaworami przeznaczonymi do przemysłowych instalacji chłodniczych. Zawory DSV zostały zaprojektowanie specjalnie do zastosowań jako układ z dwoma zaworami…

Czytaj więcej →
Formularz

Wyślij zapytanie