Menu Zamknij

ICS (PM)

ICS to kompaktowy serwosterowany zawór regulacyjny. Zawór składa się z trzech głównych elementów: korpusu zaworu, elementu wykonawczego i pokrywy. Funkcja realizowana przez zawór ICS zależy od zastosowanych zaworów pilotowych. W zaworze ICS można osadzić jednocześnie do 3 zaworów pilotowych.ICS są serwosterowanymi zaworami zarówno odcinającymi jak również regulacyjnymi (ciśnienia, temperatury) oraz do spełniania funkcji regulacji dwustanowej ON/OFF, przeznaczonymi do pracy w instalacjach chłodniczych.

Zawory ICS są zaprojektowane do współpracy zarówno z nisko jak i z wysokociśnieniowymi czynnikami chłodniczymi (maksymalne ciśnienie robocze do 52 bar). Zawory ICS mogą być zastosowane po stronie wysoko i niskociśnieniowej, w rurociągach ssawnych z para sucha i mokra, w rurociągach cieczowych bez zmiany stanu skupienia (np. bez rozprężania z zaworze). Zawory ICS dostępne są, jako kompletny zestaw lub jako program elementów.

  • Zaprojektowany do zastosowań w chłodnictwie przemysłowym dla maksymalnego ciśnienia roboczego 52 bar/754 psig.
  • Odpowiedni dla wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, w tym R717 i R744 (CO2) oraz obojętnych gazów i cieczy.
  • Przyłącza do spawania czołowego, mufa do lutowania, przyłącza do lutowania, przyłącza gwintowane
  • Korpus wykonany ze stali odpornej na niskie temperatury.
  • Zwarta konstrukcja, modułowa budowa i mała masa.
  • Grzybek koronowy zapewniających stabilną regulacje nawet przy małych obciążeniach.
  • Korpus każdej wielkości dostępny z przyłączami różnych średnic i rodzajów.
  • Możliwość zmiany zaworu silnikowego ICM w zawór serwosterowany ICS.
  • Zawór ICS jest wielofunkcyjnym zaworem, w którym można osadzić do 3 zaworów pilotowych w gniazdach pokrywy.
  • Standardowy typoszereg zaworów pilotowych może być użyty z każdym zaworem z całego typoszeregu zaworu ICS. Zawory pilotowe mogą być bezpośrednio wkręcone w korpus zaworu ICS, co pozwala na unikniecie konieczności wykonywania połączeń lutowanych/spawanych lub zewnętrznych linii sterujących.

ZAWORY PILOTOWE

Zakres zaworów pilotowych składa się z: stało ciśnieniowych zaworów pilotowych typu CVP (LP) i CVP (HP), różnicowych zaworów pilotowych typu CVPP (LP) i CVPP (HP), wysokociśnieniowych zaworów pilotowych typu CVP (XP) do odtajania gorącym gazem CO2, zaworów pilotowych sterowanych ciśnieniem z odniesieniem do przyłącza ciśnieniowego typu CVC, zaworów pilotowych sterowanych temperaturą typu CVT/CVTO (niezależne od ciśnienia), elektronicznie sterowanych stałociśnieniowych zaworów pilotowych typu CVQ (zależny od ciśnienia), pilotowych zaworów elektromagnetycznych typu EVM (NC i NO), korpusu typu CVH do zaworów pilotowych do montażu na zewnętrznych liniach sterujących (odpowiedni do wszystkich niepalnych czynników chłodniczych, w tym R717 oraz obojętnych gazów/cieczy, w zależności od rodzaju materiału uszczelniającego).

EVM (NO/NC) elektromagnetyczny zawór pilotowy

Zawór elektromagnetyczny typu EVM do zastosowania, jeżeli wymagane jest włączanie i wyleczanie zaworu głównego ICS lub PM. Zawory typu EVM są przeznaczone do użycia z cewkami do zaworów elektromagnetycznych Danfoss. Razem z CVH, EVM może być również użyty, jako niezależny zawór elektromagnetyczny.

CVP (LP) / CVP (HP) / CVP (XP) zawór pilotowy stałego ciśnienia

CVP są stalocisnieniowymi zaworami pilotowymi, dostępnymi w wersji nisko i wysokociśnieniowej. Zawory pilotowe są stosowane do utrzymywania stałego ciśnienia na wlocie do zaworu głównego ICS lub PM. Wersja niskociśnieniowa (LP) nie może być poddana pulsacjom. CVP (XP) są stałocisnieniowymi zaworami pilotowymi, dostępnymi w wersji wysokociśnieniowej. CVP (XP) zapewnia wysoka wydajność i stabilność procesu odtajania za pomocą gorącego gazu CO2. 

CVPP (LP)/CVPP (HP) zawór pilotowy różnicy ciśnień

CVPP jest zaworem pilotowym regulującym stałą różnicę ciśnień w wersji do nisko i wysokociśnieniowej. Zawór pilotowy utrzymuje stałą różnicę ciśnień pomiędzy ciśnieniem odniesienia (rurka sygnałowa), a ciśnieniem napływu przed wlotem zaworu ICS lub PM. Zawór pilotowy CVPP zawiera membranę, która oddziela fizycznie obydwie regulowane przestrzenie. W związku z tym zawór pilotowy może być również stosowany, jako zawór przekazujący sygnał pneumatyczny na zawór główny ICS lub PM albo pracować samodzielnie (na korpusie CVH).

CVQ/CVMQ zawór pilotowy stałego ciśnienia, sterowany elektronicznie

CVQ jest elektronicznie sterowanym stałociśnieniowym zaworem pilotowym, pracującym razem z elektronicznymi regulatorami z serii EKC 360. CVQ umożliwia elektroniczną (tak więc zdalną) regulację zaworu głównego typu ICS lub PM. CVQ jest stosowany do utrzymywania stałego ciśnienia po stronie wlotowej do zaworu głównego ICS lub PM i może, poprzez regulacje ciśnienia ssania, bardzo precyzyjnie regulować temperatura medium z chłodnicy powietrznej lub cieczowej.

CVH obudowa zaworu pilotowego, do przyłącza zewnętrznego sygnału sterującego

​​CVH jest korpusem zaworu pilotowego montowanym na zewnętrznych liniach pilotowych. Jest dostępny z gwintem rurowym wewnętrznym w wersjach do spawania doczołowego lub z mufa, w standardach DIN i ANSI. 

CVMD zawór stałego ciśnienia

CVMD jest stałociśnieniowym regulatorem do instalacji chłodniczych i mroźniczych przeznaczonym do zastosowań takich jak: odtajanie gorącym gazem (rurociągi skroplin), obejściach w pompowych układach chłodniczych (do zapewnienia minimalnego przepływu w pompach).

Formularz

Wyślij zapytanie