Karibu
Zadzwoń: (12) 415 65 54
MENU

Automatyka ciepłownicza

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury umożliwiają precyzyjną regulację, która zapewnia prawidłową temperaturę w układzie. Danfoss oferuje kompletny zakres regulatorów temperatury, które mogą być zastosowane jako ograniczniki temperatury powrotu lub regulatory ciepłej wody użytkowej. Regulatory temperatury mogą obniżać straty energii cieplnej, a przez to redukować emisję CO2 w kontekście wydajności energetycznej ...
[ czytaj więcej ]
Karibu

Regulatory ciśnienia i różnicy ciśnień

Regulatory różnicy ciśnień są stosowane głównie do regulacji różnicy ciśnień w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka zawór przy wzroście różnicy ciśnień powyżej wartości nastawionej. Reduktory ciśnienia są to regulatory bezpośredniego działania głównie stosowane w układach ciepłowniczych. Reduktory zamykają się przy wzroście ciśnienia powyżej wartości nastawionej. Upustowe regulatory ciśnienia i różnicy ciśnień bezpośredniego działania głównie są stosowane ...
[ czytaj więcej ]
Karibu

Regulatory przepływu

Regulatory przepływu bezpośredniego działania montowane na zasileniu lub powrocie, stosowane są głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się, gdy maksymalny zadany przepływ zostanie przekroczony. Funkcje regulatora: odpowiednio do napięcia sprężyny regulacyjnej oddziaływującej na membranę, membrana reguluje różnicę ciśnień na zintegrowanym zaworze dławiącym ...
[ czytaj więcej ]
Karibu

Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne

​Zakres zaworów grzybkowych stanowi bazę produktów, w których oczekiwane są udoskonalenia w wielu znaczących obszarach,  w których rosną  konkretne wymagania  jak np. w zakresie wydajności regulacyjnej, cech, kompaktowej konstrukcji i wskaźnika ceny do wartości. Serie zaworów są wykonane z różnych materiałów, które spełniają wymagania i są wyposażone w różne króćce podłączeniowe. Obecna oferta zawiera zakres zaworów ...
 
[ czytaj więcej ]
Karibu

Zawory kulowe i przepustnice

Zawory kulowe Danfoss są zaprojektowane z przeznaczeniem do zastosowania w sieciach cieplnych, elektrociepłowniach, pompowniach i węzłach cieplnych. Zawory kulowe mają całkowicie spawany korpus i tym samym odpowiadają wszystkim wymaganiom stawianym zaworom stosowanym w sieciach cieplnych oraz instalacjach chłodzenia. Przepustnice należą do komponentów regulacji typu on/off (zał./wył.) stosowanych w układach ciepłowniczych ...
[ czytaj więcej ]
Karibu

Regulatory elektroniczne pogodowe

Regulatory elektroniczne to inteligentne regulatory temperatury, które dzięki zastosowaniu wielu wariantów kluczy aplikacyjnych w połączeniu z regulacją pogodową mogą być stosowane do szeregu układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki komfort i optymalne zużycie energii. Zakres  obejmuje bardzo proste regulatory elektroniczne z tradycyjnym  analogowym sterowaniem jak również bardziej zaawansowane regulatory elektroniczne ...
 
[ czytaj więcej ]
Karibu

Pokojowe regulatory temperatury i zawory strefowe

​​Elektromechaniczne termostaty pokojowe RMT to proste bimetaliczne termostaty pokojowe utrzymujące stałą temperaturę w pomieszczeniu. Może współpracować z instalacją c.o., wentylacyjną lub klimatyzacyjną do zastosowania w układach o napięciu pracy 10 – 230 V a.c. Zakres elektromechanicznych modeli termostatów RMT został uzupełniony o asortyment elektronicznych termostatów, o podobnej stylistyce. Seria RET opiera się o urządzenia montowane na płycie ściennej ...
[ czytaj więcej ]
Karibu

Zawory równoważące

Równoważenie automatyczne to nowoczesna metoda zapewnienia optymalnej równowagi w całym pionie. Równoważenie odbywa się za pomocą dwóch zaworów połączonych rurką kapilarną. Na powrocie montowany jest jeden z zaworów ASV-P lub ASV-PV. Na zasilaniu montowany jest jeden z trzech zaworów ASV-I, ASV-M lub zawór ASV-BD. Zawór ASV-I łączący w sobie funkcję zaworu nastawczego i odcinającego, zawór ASV-M będący zaworem odcinającym ...
[ czytaj więcej ]
Karibu

Zawory i głowice termostatyczne (grzejnikowe)

Głowice termostatyczne firmy Danfoss utrzymują stałą, wymaganą temperaturę oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Pozwalają zredukować zużycie energii średnio o 20%. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu innych źródeł ciepła i utrzymaniu stałej temperatury w pomieszczeniu. Współpracują z zaworami grzejnikowymi Danfoss. Wyposażone są w czujnik gazowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury.
[ czytaj więcej ]